Balıkesir’de de sorumlu tüketim ve üretim adına önemli adımlar atılmasına rağmen bu konuda Balıkesir’in kat edecek çok yolu olduğunu belirten Karacan, yetkililerin bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Danışman Murat Karacan sorumlu tüketim ve üretim konusunda yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:“Sürdürülebilir Tüketim; Azalt (Reduce),  Yeniden Kullan (Reuse), ve Geri Dönüştür (Recycle)   prensiplerine uygun olarak ve yeşil ürünleri –çevreye saygılı- satın alarak tüketmek olarak tanımlanıyor. İnsanların üretim ve doğal kaynakları tüketim yöntemleri değiştirilerek, ekolojik ayak izleri azaltılabilir, bu yolla hem ekonomik büyüme hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlanabilir.

Tüketici Bilinci ve Bilinçli Tüketici TÜKODER Balıkesir şubesi ve Karesi Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçirilen eğitimler halen devam etmektedir. Verilen eğitimlerde Tüketici Haklarına da sürdürülebilirlikle ilgili unsurların entegre edilmesine çabalanmaktadır. Bunun yapılmasının temel sebebi, kamuoyu baskısı oluşturarak kurumlar ve bireylerde oluşturmaya çalıştığımız farkındalık çabasına, devlet desteğini sağlayabilmektir. Tüketim ekonomisinin yarattığı külfetin büyüklüğünü gösterebilme ve mücadeleye devleti dâhil edebilmek, devletimizin harekete geçmesini sağlamaktır.

Eğitim çabalarının şehrimizde bir kampanya ile desteklenmesi, şehrimiz markalarının da bu konuda etik davranması ve kampanyaya destek vermesi gereklidir. Bu çağrıyı yaparken, markalar yeşil olmaya da çağrılmış olmaktadır. 

Şehrimiz markaları bu çağrıyı Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak algılamalı ve bunu itibar yönetiminin bir parçası olarak düşünmelidirler. Balıkesir olarak, yavaş tepki gösteren ama hızlı öğrenen bir şehiriz. Özel sektör, kurumlar, kendilerine yapılan çağrılara mutlaka yanıt vereceklerdir.

Birleşmiş Milletler tarafından Eylül 2015’te ilan edilen 17 Küresel Hedef, artık insanlığın önündeki neredeyse tek varoluş planıdır. Bu planı gerçekleştirmemiz için birlikte çalışmamız, ortaklıklar kurmamız gerektiği çok açıktır.

Hedeflerin 12’ncisi olan ‘’Sorumlu Tüketim ve Üretim’’ de birlikte çalışmanın nasıl büyük bir dönüşüme etki edebileceğini en iyi ifade eden başlıklardan birisidir.
Yazdıklarımızdan, tüketimi tamamen reddetmek anlamı çıkarılmamalıdır. Çevre dostu alternatifi olan ürünleri tüketerek, yerelleşerek de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde yol kat etmek mümkündür demekteyiz.

Burada sihirli kelimenin yerel ve yerelleşmek olduğunu görmek gerekiyor. Gıdadan tutun, diğer bütün tüketim malzemelerini, şehrimizde yerel esnaftan alınması, hatta kaynağına ulaşacak şekilde bir alışveriş silsilesi kurabilmek Balıkesir’de hâlâ mümkündür.
Lokal tüketim, lokal yaşam biçimleri gezegen için de, komşuluk, dostluk, birbirine yardım etmeyle insanların ruh dünyası için de faydalıdır.

Sürdürülebilirlik ve dolayısıyla sürdürülebilir tüketim bilinci yaratabilmek için STÖ – TÜKODER BALIKESİR- ile Belediye- KARESİ BELEDİYESİ-  eğitimleri, şehrimizde BALMEK gibi yapılara taşınmalı, oralarda küçük sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tüketim atölyeleri düzenlemeliyiz. 
Bunların hepsinin şehrimizde hayata geçirilebilmesi için kaynak, yer, eğitmen, her şey vardır. Sadece konunun daha fazla önemsenmesi gerekmektedir.”