Edremit SGK Müdürü Cuma Saygıner, katılımcıları selamlayarak sözü yeni yapılandırma kanunu hakkında geniş bilgiler verecek olan SGK Balıkesir İl Müdür Yardımcısı Bayram Öztürk’e bıraktı. Oda Başkanları ve şirket yetkililerinin katıldığı toplantıda SGK Balıkesir İl Müdür Yardımcısı Bayram Öztürk tarafından; yapılandırma kapsamı, yapılandırmanın getirdikleri, taksit ve ödemeye ilişkin bilgiler, eski yapılandırmalara ilişkin düzenlemeler, borçlarını yapılandıranlara sağlanan diğer avantajlar, uygulamaya ilişkin bazı bilgiler, yapılandırma kanununda yer alan diğer önemli hususlar ve başvuru yerleri hakkında bilgiler verildi.

SON GÜN 31 TEMMUZ

Yapılanmadan yararlanmak için 31 Temmuz’a kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenmesi gerektiğini söyleyen Öztürk “Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun en son 31 Temmuz’da peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (%90) silinecektir. Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50'sinin en son 31 Temmuz’a kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarı (%50) silinecektir.” dedi.

“144 EŞİT TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK”

Belediye ve bağlı kuruluşlarının yapılandırmada ödeme ve taksit seçenekleri hakkında da bilgiler veren Öztürk “Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık taksitler halinde azami 144 eşit taksitle ödenebilecektir. Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı payların %50'sini geçemeyecektir. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir. Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacaktır.” dedi.

Toplantı sonunda katılımcılar merak ettikleri konular hakkında; SGK İl Müdür Yardımcısı Bayram Öztürk ve SGK Edremit Müdürü Cuma Saygıner’e sorular yöneltti. İHA