Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ölçü ve tartı aletlerini kullanan işyerlerine periyodik muayene ve damgalama işlemleri ile ilgili uyarılarda bulundu. Aşuk işletmelerin yasa gereği 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamelerini vermek zorunda olduklarını bildirdi.

 

Vatandaşların mağdur olmaması için ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemlerini yaptırması gerektiğini belirten Mehmet Ali Aşuk, beyanname vermeyenlere idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

 

MUAYENE ZORUNLU

Konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk şunlara yer verdi:

“Bilindiği üzere, ölçü ve tartı aleti kullanan işletmelerimizin kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için belli sürelerde (1 Ocak-28 Şubat 2018 tarihleri arasında) ilgili birimlere periyodik muayene müracaat beyannamesini vermek zorundadırlar.

MUAYENEYE GİRECEK ALETLER

İl Müdürlüğümüz tarafından muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri

Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan tartı aletleri, diğer tartı aletleri, elektrik sayaçları, su sayaçları, gaz sayaçları, Lpg sayaçları, akaryakıt sayaçları. Yetkili muayene servislerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri: Otomatik tartı aletleri, I ve II. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III.ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, egzos emisyon ölçme cihazları, takoğraflar. Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca muayenesi yapılacak ölçü ve tartı aletleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III.ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler.

 

TARTI ALETLERİ 2 YIL, SU VE DOĞALGAZ SAYAÇLARI 10 YIL

Tartı aletlerinin ve akaryakıt, lpg sayaçlarının periyodik muayene süresi iki yıl, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının ise on yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damga yılı esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrağın muayene yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır. Ölçü ve tartı aleti kullanıcıları tarafından muayene için; ölçü ve tartı aletinin tipi , markası, seri numarası, sınıfı, ve kapasitesitesinin yer aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan ölçü ve tartı aleti başvuru formuyla; yukarıda 1.maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri için İl Müdürlüğümüze, 2.maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri yetkili muayene servislerine, 3. maddede belirtilen ölçü ve tartı aleteri için Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilir. Yapılan başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir belge alınmasını söz konusu belgenin ölçü ve tartı aletinin muayene ve damgası yapılana kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Yukarıda bahsedilen ölçü ve tartı aletlerini kullanan gerek resmi gerek tüzel kurum ve kuruluşlar ile bireysel kullanıcılar, kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerini süresi içerisinde (1 Ocak - 28 Şubat) ilgili kuruma müracaat etmeyerek “damgası geçmiş ölçü aleti kullanmak fiilini işledikleri tespit edilenlere her bir ölçü veya tartı aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesinin “c” fıkrasına göre 2018 yılı için geçerli olan 2 bin 101 TL İdari Para Cezası uygulanması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle, ilgililerin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için yukarıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz bu konuda her türlü idari ve teknik desteği sağlamaktadır.”