KESK’e bağlı Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, sistemin olumsuzlukları hakkında açıklamalarda bulundu. Bulut, “Her öğrencinin istediği okul türünde ve istediği okulda eğitim alması temel bir insan hakkı iken, bugün yaşananlar gençlerin geleceklerinin ve hayallerinin ellerinden alınmasından başka bir anlam taşımamaktadır” diye konuştu.

Yeni sistem ile ilgili Milli Eğitim bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bazı sorular da yönelten Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, Milli Eğitim’in öğrencilerin tercih yapacağı okullar için uygulayacağı çember sisteminin nasıl olacağını sordu.

 

NİTELİKLİ OKULLAR NEDEN AÇIKLANMIYOR

Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdurrahman bulut şunları söyledi:

“5 Kasım 2017 tarihinde TEOG sistemi yerine öğrencilerin ortaöğretime nasıl geçeceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz var olan sistemin (TEOG) neden değiştirildiği sorusuna yanıt verirken, bazı konulara dikkat çekmişti. Ancak açıklamanın yapıldığı günden bugüne geçen süre içerisinde, TEOG kaldırılırken kamuoyunu ikna etmek için sunulan gerekçeler geçerliliğini yitirdi. Milli Eğitim Bakanı sanki bir müjdeyi veriyor ve yıllardan bu yana çözülemeyen bir sorunu çözüyor iddiası ile TEOG sisteminin ve sınavın kaldırıldığını duyurdu. Hemen ardından da isteyen az sayıdaki öğrenci için ise yine az sayıda nitelikli(!) okulun sınavla öğrenci alacağını ancak bu okulların toplam sayısının ise 600 civarında olacağını duyurdu. Bu okulların isimlerinin ise Mayıs ayında açıklanacağını ekledi.

 

YÜZDE 10 NASIL BELİRLENDİ

Sınavla yerleşemeyen veya sınava girmeyen öğrencilerin ise adreslerine en yakın, tercih ettikleri okula yerleştirileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı birkaç kez hiçbir öğrencinin istemediği okula yerleşmeyeceğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı % 10’luk bir öğrenci kesiminin sınavla öğrenci alan okullara yerleşmesini planlarken bu oranın nasıl belirlendiğini ve neden % 10 ile sınırlandığını açıklamak durumundadır. Öğrenciler kendi istedikleri okulda ve istediği türde eğitim alma hakkına sahiptir. Yapılan kimi düzenlemelerle bu hakkın kullanımını engellemek veya sınırlandırmak kabul edilebilir bir durum değildir. Kentlerin semtlerinin ekonomik gelir durumuna gör farklılaştığı ve yoksullarla varlıklılar arasında bulunan uçurumun her geçen gün derinleştiği bir dönemde öğrencilerin adresleri esas alınarak belirlenen “Orta Öğretim Kayıt Alanları” içerisindeki okullardan tercih yapmak zorunda bırakılması yoksul semtlerde yaşayan öğrencilerin o semtlere sıkıştırılması ve yoksulluğun bir kader gibi sürdürülmesi anlamına gelmektedir.

 

ÜÇLÜ ÇEMBER SİSTEMİ HANGİ YASAL DAYANAKLA ÜRETİLDİ

Okulların coğrafi bütünlüğü ve öğrencilerin mezun olacakları ortaokullar düşünüldüğünde, lise tür ve sayılarının eşitsizliğinden kaynaklı çemberlerin oluşturulması mümkün görünmemektedir. Milli Eğitim bu çemberleri nasıl planlayacaktır? Var olan okul sayı ve türleri dikkate alındığında, her çemberde üç okul türünden (Anadolu, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ) üçer tane bulunacaksa, bu durum bazı okulların İmam Hatip Lisesine dönüşmesine neden olacak mıdır? Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Orta Öğretim Kayıt alanı içerisinde kaç okul olacağına dair bir belirleme yapılmamasına rağmen MEB yönetiminin içerisinde dokuz okul bulunan üçlü çember sistemi uygulanacağını ifade etmektedirler. Üçlü çember sistemi kim tarafından ve hangi yasal dayanakla üretilmiştir?

 

İL MERKEZİNDE OKUL DAĞILIMI NASIL OLACAK

İl merkezinde bu okul dağılımına göre nasıl uygulanacaktır. Altıeylül ilçesinde oturanlar MTAL kayıt yaptırmak zorunda mı kalacaktır?

Bir ilçe sınırları içerisinde bulunan bir okul başka bir ilçe sınırı içerisinde bulunan bir okulla aynı 9 okulluk çember içerisinde bulunabilir mi? Bir ilçe sınırları içerisinde toplam dokuz okul yoksa söz konusu ilçe başka ilçelerle beraber mi “Orta Öğretim Kayıt Alanı” oluşturacak? Öğrencilerin istemedikleri okul türlerine yerleşmesinin önünü açacak bu sistemin asıl hedefi nedir? TEOG kaldırılırken ortaya konulan gerekçelerden her hangi biri ortadan kalmış mıdır? Öğrencilerin neden beş tercih yapmak zorundalar? Öğrenciler neden bir, iki veya üç tercih yapamamaktadır?

 

NEDEN BAZI OKULLAR SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK

Toplam dokuz okulun üçü Anadolu Lisesi, üçü mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ve üç tanesi de imam hatip lisesi olacaksa ve öğrenciler bu dokuz okuldan beş tanesini seçmek zorundaysa bu durumda öğrenciler istemediği okula zorlanmış olmuyor mu? MEB öğrencilerin istemediği okula gitmemesi konusunda samimiyse 5 tercih zorunluluğunu kaldırmayı düşünmekte midir? MEB okullaşma politikasını nasıl belirlemektedir? Neden sadece bazı okullar sınavla öğrenci alacak? Proje okullarının öğretmenlerinin belirlenmesinde siyasi iktidarın belirleyiciliği ortadan kaldırılacak mı?

 

PROJE OKULLARI NASIL BELİRLENDİ

Proje okullarının belirlenmesinde kamuoyu bilgilendirilecek mi? Proje Okulu olarak  SYAL ve Y.Şenler Kız İHL nasıl belirlenmiştir? Özel okullar neden devlet okullarından önce tercih ve kayıt işlerini tamamlamaktadır? Sınavla öğrenci alacak olan okulların sınırlandırılması özel okullara yönelimi artıracak mıdır?”