BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı UCLG-MEWA ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ana başlığıyla Balıkesir’de toplanıyor. UCLG’nın Edremit Adrina Termal Otel’de gerçekleştireceği programın evsahipliğini, Karesi Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Konseyi Üyesi Yücel Yılmaz yapıyor.

27 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında seri oturumlar halinde gerçekleşecek toplantıya çok sayıda ülkeden temsilciler katılıyor. Toplantının içeriği ve amacı şöyle açıklanıyor:

 

“Yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin geliştirilmesi faaliyetlerini yürüten UCLG Dünya Teşkilatı’nın, 9 bölge teşkilatından birisi olan ve Genel Sekreterliği İstanbul’da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA); 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı & Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli’ni Karesi Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenleyecek.

 

Etkinlikte ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” başlıklı Beşinci Hedefinin (SKH5) yerelleştirilmesini görev addeden UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi liderliğinde, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü” katılımcı belediyeler nezdinde imzaya açılacak.

 

Etkinliğe Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Yemen ve Çek Cumhuriyeti’nden olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve uluslararası teşkilatlardan yaklaşık 200 temsilcisi katılacak.”