Uzun yıllar Ziraat Odası’nın ofis ve depo olarak kullandığı tarihi Gazhane binası, Edip Uğur döneminde Girne Amerikan Üniversitesi’ne tahsis edilmişti. Zekai Kafaoğlu Başkanlığı’ndaki Büyükşehir Meclisi dünkü oturumda bu tahsis kararını iptal etti. Ziraat Odası’nın da ısrarlı “geri verin” diye direttiği binaya bu defa da İnsan Vakfı talip oldu. Mimarlar Odası, İlim Yayma Cemiyeti, Karesi Kent Konseyi de talipliler arasında.

Aşevi, okullara mescit, burs ve yurt faaliyetleri, adaklık kurban gibi çalışma alanları olan İnsan Vakfı’nın tarihi yapının gençlik merkezi yapılması için kendileri tahsis edilmesiyle ilgili talebi Komisyon’da görüşülüyor. Yapının sanatsal ve kültürel organizasyonlar için değerlendirilmesi yönünde kamuoyunun genel talebi ise nedense dikkate alınmıyor.

BÜYÜKŞEHİR’e ait tarihi Gazhane binası, Edip Uğur’un Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Girne Amerikan Üniversitesi’ni bünyesinde bulunduran Akpınar Eğitim Vakfı’na tahsis edilmişti. GAÜ tarihi binayı Üniversite’nin irtibat bürosu olarak kullanacaktı. Susurluk’ta Üniversite kurmayı planlayan Akpınar Vakfı, il merkezindeki eski Gazhane binasını Edip Uğur’dan istemiş, Uğur da binayı GAÜ’ye tahsis etmişti. Ancak Akpınar Eğitim Vakfı bugüne kadar binanın girişine bir tabela koymanın ötesine geçemedi ve yapıyı değerlendiremedi. Uzun süredir boş duran tarihi bina geçtiğimiz aylarda yeniden gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Zekai Kafaoğlu’nun gelmesiyle, önceki yıllarda Ziraat Odası’nın ofis ve depo olarak kullandığı binanın Akpınar Eğitim Vakfı’na tahsisinden vazgeçilmesi gündeme geldi. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgili komisyonlarında uzun süredir bekletiliyordu. Dün yapılan Meclis toplantısının ilk gündem maddesi de bu konu oldu.

AKPINAR VAKFI’NA YAPILAN

TAHSİS İPTAL EDİLDİ

Balıkesir Ziraat Odası, binayla ilgili alınan kararın iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Yürütmeyi durdurma kararının verildiği davada Ziraat Odası’nın tarihi bina üzerinde hakkının bulunmadığı kararı sonrasında ise Ziraat Odası bu defa dilekçe ile Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak binanın kendilerine tahsis edilmesini istemişti. Son birkaç aydır Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geldiği halde komisyonların sürekli süre istediği konu dün görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu aldığı karar neticesinde Tarihi Gazhane binasının Girne Amerikan Üniversitesi’ne olan tahsisinin iptal edilmesine karar verdi. Komisyonlar ayrıca binayı kendilerine tahsis edilmesini isteyen Ziraat Odası’nın bu isteğini de geri çevirdi. Komisyon raporunda Ziraat Odası’nın başvuru dilekçesinde ve aldığı Yönetim Kurulu kararında binanın kullanım amacının gösterilmediğinden tahsisinin kanuna aykırı olduğunu belirtildi. Yapılan oylamada Meclis üyelerinin oy birliği ile tarihi yapının Akpınar Eğitim Vakfı’na olan tahsisi iptal edilirken, Ziraat Odası’nın tahsis talebi de reddedildi.

ŞİMDİ DE İNSAN VAKFI

BİNAYA TALİP OLDU

Akıncılar Mahallesi 7702 ada 1 parseldeki tarihi yapıyla ilgili Meclis kararının ardından, yine bu konuyla ilgili bir başka tahsis talebi de Meclis gündeminde yer aldı. Meclis gündeminin ilk maddesinde açık adresi, ada parsel numaraları ile anılan tarihi yapı, gündemin 116. Maddesindeki yeni tahsis talebinde kamufle edildi. 116. Maddede her nedense tahsisat talebi yapılan yapının ismi, cismi, adresi anılmadı, sadece ada ve parsel numarasının verilmesiyle yetinildi.

Tarihi binayla ilgili tahsis talebi, İnsan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’ndan geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu bu konuyu görüşmek için Meclis’ten ek süre istedi.

İnsan Vakfı’nın hayır amaçlı aşevi, okullara mescid yapımı, adaklık kurban organizasyonları ve burs faaliyetleri gibi çalışmalar yaptığı öğrenildi.

KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ

İÇİN DEĞERLENDİRİLMELİ

Tarihi yapıyla ilgili önceki aylarda yaptığımız seri yayınlarda, binanın sanatsal ve kültürel organizasyonlar için değerlendirilmesini istemiş ve yetkilileri bu konuda uyarmıştık. Balıkesir’in az sayıdaki tarihi değerlerinden biri olan yapının bu amaçla kullanılması kamuoyunun da genel talebi. Ancak her nedense Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal çalışmalar için tahsis edilmesi istenen yapıyla ilgili farklı bir tasarrufta bulunmak istiyor.

Bu arada tarihi yapı Karesi ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi de yapının kültürel ve sanatsal faaliyetler için değerlendirilmesini öngörüyor. Ancak bu konudaki nihai karar Büyükşehir Meclisi’nin.