Balıkesir Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Savaş, 13 Nisan’da yapılacak Oda seçimleri öncesinde, hem BSO üyesi sanayicilere, hem de Balıkesir kamuoyuna projeleriyle sesleniyor. Savaş’ın Oda üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak vaadlerinin yanı sıra Balıkesir’in geleceğini kucaklayan hedef projeleri de bulunuyor. İşte Selçuk Savaş’ın vaadleri ve hedef projeleri…

 

BALIKESİR TEKNOLOJİ KOORDİNASYON AR-GE MERKEZİ VE AKREDİTE LABORATUVARI

BSO üyelerine ortak fayda sağlamak, firmalarda Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini geliştirmek ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak için kurulacak olan Ar-Ge merkezi projesidir. Merkez içerisinde ilk etapta 3 adet laboratuvar yer alması planlanmaktadır. Ayrıca eğitim salonları, konferans salonu, pilot üretim tesisi, kütüphane ve ofisler bulunacaktır. Ar-Ge altyapıı ve akredite laboratuvar çalışmalarını inovasyon ve sürdürülebilirlik faaliyetleri ile yürütecektir. İlerleyer süreçte Körfez ve Bandırma bölgelerinde de akredite laboravutar oluşturulmasını sağlayacağız.

 

ELEKTRİK ÜRETİMİ

Balıkesir Sanayi Odası, hem Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki sanayi tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak, özel sektörün enerji üretemine katkısını sağlamak ve Balıkesir ili için çok önemli sektör olan yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlamak amacıyla büyük ölçekli ve çok ortaklı bir yatırım olarak planlanmakta ve hayata geçirilmesi için gerekli planlamalarımız yapılmaktadır. İşletmelerimizdeki atık enerjiden geri dönüşüm ile enerji üretmek için işletmelerimize örnek projeler hazırlayacağız. Maliyetleri indirme adına olarak elektrik ve akaryakıt alımı projeleri geliştireceğiz.

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Balıkesir Üniversitesi kampüsü içerisinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu kapsamında faaliyet gösterecek olan teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösterecektir.

Bir türlü hayata geçiremedğimiz üniversite-sanayi işbirliği odaklanmasının ana föktüre olarak üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı geliştirilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi amacına yöneliktir.

Kuruluş, üniversite ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösterecektir.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Bölgenin kuruluş amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak Ar-Ge yeteneği ve geleceğine sahip uluslararası firmaların bölgede Ar-Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ

Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabalar gittikçe artıyor. Balıkesir Sanayi Odası üyelerinin enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse de makro düzeyde azaltılması kapsamında faaliyetler yürütecektir. Konu ile ilgili uzmanları akademisyenleri örnek proje uygulamaları ile üyelerimizle tanıştıracağız.

 

OSB’LERDE DÖNÜŞÜM

OSB’lerde dönüşüm süreci, BSO üyelerine zorlu rekabet koşullarında maliyet avantajı sağlayarak birlikte iş yapma kültürünü güçlendirecek Balıkesir’de sanayiyi desteklemek ve teknolojisini yükseltmek için OSB sayısını artırmak gerektiğinin bilincinde olan ekibimiz, ıslah OSB çalışmalarını büyük önem veriyor.

 

BALKESİR İNOVASYON VE TASARIM RUHU

Balıkesir’in gelecek vizyonunu inovasyon ve tasarım odaklı bir marka şehri hedefi üzerine kuracağız. İnovasyon ve tasarımın sadece belli kesimlerin tekelinde olan ve yalnızca onların ilgilendiği kavramlar olarak kalmaması gerektiğinin farkındayız. Ülkemizin 4.sanayi devrimi ekseninde katma değeri yüksek ekonomiye geçişinin en önemli ayakları olan bu iki kavramı geniş kesimlerle buluşturmak üzere inovasyon ve tasarım ruhu projesini hayata geçiriyoruz. İnovasyon ve tasarım ruhu sanayiciler, akademisyenler, girişimcilerle Balıkesir halkının biraraya gelmesini sağlayan, işbirliği olanaklarını yeşerten, tasarım ve inovasyonun bir kültür olarak benimsenmesi ve Balıkesir’le özdeşleştirilmesini sağlayan bir platform olacaktır.

 

İNOVATİF BELGE OTOMASYONU

Balıkesir Sanayi Odası’na inovatif hızı getirecek, üyelerin belge ve bilgi ihtiyaçlarını ofislerinden temin edebilecekleri projeyi hayata geçireceğiz.

 

BSO VİZE HİZMETİ

Başkonsolosluklar ve altyapı hizmetleri ile işbirliği çerçevesinde belli başlı ülkelerden başlamak üzere üyelere vize işlemlerinde yardımcı olacak sistemi kuracağız.

 

SEKTÖREL KONSEYLER

Akademisyenleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, sektör profesyonellerini ve BSO meclis ve komite üyelerini aynı masa etrafında buluşturan konseyler, sektörlerle ilgili stratejileri oluştururken bir yandan da Balıkesir ekonomisine dinamizm katacaklar.

 

BSO AKADEMİK PROGRAMI

Küresel rekabetle küresel bilgi ve know-how alışverişinin iç içe geçtiği günümüzde odamız ve üniversiteler ile işbirliği içinde değişim programı kapsamında master-doktora öğrencileri ve ilgili öğretim üyelerine yurtdışı sektörel fuarlara ve teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı bilimsel etkinliklere karşılıklı katılım olanağı sağlayarak, öğretim üyeleri, master-doktora öğrencileri proje kapsamında yurt dışındaki fuarlar aracılığıyla teknolojik gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

 

BALIKESİR ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ

Çok istedik çok konuştuk. Ne yazık ki henüz bir fuar merkezine kavuşamadık. Balıkesir’e uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırılması için proje hazırladık. Bunun için Balıkesir’in ortak menfaatleri için çalışan kuruluşlar ile biraraya gelerek gerekli iradeyi ortaya koyacağız.

 

KÜRESEL FUAR ACENTESİ

Bu proje ile BSO üyelerinin global arenada birer oyuncu olmaları hedeflenmektedir. Firmaların üretim ve ihracat performanslarnı arttırmaları dünyadaki gelişmeleri yakalamaları, uluslararası rakipleri tanımaları ve yeni teknolojilere uyum sağlamaları hedefleri doğrultusunda hayata geçireceğimiz küresel fuar acentesi projemiz ile BSO üyelerine yurtdışındaki en prestijli fuarları ziyaret etme şansı yakalayacaklar.

 

YURTDIŞI ORTAK TİCARET MERKEZİ

BSO üyeleri ile yapacağımız istişareler sonrasında öncelikle bir ülkede Türk Ticaret Merkezleri programı çerçevesinde çeşitli hizmetleri ofis, showroom, depo olanakları ile birlikte Ekonomi Bakanlığının desteğinde veren bir merkezin kurulması için gerekli çalışmayı başlatacağız.

 

KÜMELENME GRUPLARI

Ortaklık kültürüne de hizmet edecek işbirliği kültürü ileürün ve hizmetleri ayrıştıracak projeleri hayata geçirmek üzere stratejik sektörlerde oluşturacağız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kümelenme çalışmaları kapsamında, işgücü piyasasını geliştirme, ortak test laboratuvarı oluşturma, yeni ürün ve teknoloji geliştirme konularında destek sunacağız.

 

UR-GE PROJELERİ

Balıkesir’de sanayide dönüşüm hamlesini gerçekleştirmek ve BSO üyelerini uluslararası alanda söz sahibi yapmak adına Ekonomi Bakanlığı destekli uluslararası rekabetçilğin geliştirilmesi UR-GE projelerini yürütmeye başlayacağız.

 

TİCARİ SAFARİ PROJESİ

Yurtiçi ve yurtdışından oda, kurum, kuruluş ve dernek yetkilileriyle BSO üyelerine fayda sağlayacak işbirliği fırsatlarını araştıracağız. BSO öncülüğünde gerçekleştirilecek aktiviteler için şehrimize gelen yerli ve yabancı işadamları, üyeler ile ikili iş görüşmeleri düzenleyeceğiz. Yurtiçinden ve yurtdışından önemli alım heyetlerini Balıkesir iş dünyasıyla buluşturacağız. Önemli işbirliği ağlarına üyelikleri temin edeceğiz.

 

YENİ NESİL FUARLAR

İlk kez Balıkesir’de düzenleyeceğimiz yeni nesil fuarlar, BSO üyelerine ilgili sektörlere ve şehrimize ivme kazandıracak. Her meslek gurubu için ortak tanıtımlar hazırlayıp başta ülkemizde alıcılara ürünlerimizi ulaştırıp tanıtacağız.

 

BSO AKADEMİ PROJESİ

BSO akademi eğitimlerin dzenlenmei konusunda ülkemizin en önde gelen üniversiteleriyle ve profesyonel eğitim veren kurumlarıyla işbirliği yapacağıktar. BSO akademi, BSO üyelerinin ve işletmelerindeki uzman çalışanların iş hayatındaki gelişim ve başarılarına katkı sağlayan, onlara yeni ufuklar kazandıran bir eğitim ve gelişim platformu oluşturmak amacıyla kurulacaktır.

 

EĞİTİM YATIRIMLARI

Eğitime yüzde yüz destek vereceğiz. Bu çerveçede Balıkesir valiliği ile işbirliği halinde BSO eğitim ve spor vadisi projesini hayata geçirmek üzere girişimlere başlayacağız. Bu konu ile ilgili bir vakıf oluşturup sürekliliğini sağlayacağız.

 

BALIKESİR ÇEVRE MERKEZİ

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ulusal ve uluslararası pazarlarda uzun süreli, sürdürülebilir bir rekabet için işletmelere know-how desteği verecek. Aynı zamanda işletmelerdeki çevre bilincini arttırmak amacıyla çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak üretim yapabilmelerine yönelik profesyonel hizmet sunacaktır.

 

TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ

Tahkim ve arabuluculuk merkezi ile iş dünyasının hukuki anlaşmazlıklarında arabuluculuğa yönelmesi ve böylelikle üyelerin ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

BSOMESYEB BSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ (MESYEB)

Balıkesir’deki sektörlerin üretim ve hizmet kalitesini uluslararası btandartlara taşıma hedeflerimiz doğrultusunde Mesleki yeterlilik sınavı ve belgelendirme merkezi BSO MESYEB’i bölgemize kazandıracağız.

 

BSO VEFA PROJESİ

Bilginin deneyimle buluştuğu, ortak aklın vizyona dönüştüğü istişare toplantıları BSO geçmiş dönem üyeleriyle yeni üyelerin aynı masa etrafında buluşturacağız. BSO geçmiş dönemlerde görev üstlenmiş olan ve kent ekonomisine önemli katkıları bulunan üyelerini de unutmayacak.

KOBİ OSB

Balıkesir’in planlı yeni sanayi alanlarına olan ihtiyacı her geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir. Sanayinin yanı sıra ekonomik potansiyeli olan diğer sektörlerin verimliliğini artırmayı, bu sektörlerin farklı coğrafyalarda konuşlanmasından kaynaklanan dağınıklığına son vermeyi ve yaşanan kentsel sorunlara bir çözüm üretmeyi Balıkesir’in gelecek vizyonuna katkı sağlamayı ve yeni bir yaklaşım ile belirlenen sektörlere ait kümelenme grupları ile firmalar arasında rekabet ve ayrışma yerine bir ticaret zinciri ile verimlilik artışının sağlanmasını hedefliyoruz.

 

İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ VE İLÇE AR-GE GİRİŞİMLERİ

BSO üyelerine etkin hizmet verebilmek adına Organize Sanayi Bölgelerine paralel Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit-Burhaniye ilçe temsilcilikleri kurulacaktır. İlçe Organize Sanayi Bölgelerinde AR-GE Merkezleri ve test laboratuvarları kurulacak.