Katılımcıların konu ile ilgili sorularının da alındığı toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel imar barışı hakkında bilgiler verdi. Özel imar barışının tanımı ile birlikte yaptığı sunumunda imar barışının neden gerekli duyulduğu, vatandaşların imar barışından nasıl yararlanacağı gibi konularda aydınlatıcı bilgiler verdi.

 Toplantıya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çatal’ın yanı sıra toplantıyı düzenleyen kurumların üyeleri ve çeşitli meslek dallarında görevliler katıldı.

 Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel yaptığı sunum ile imar barışı düzenlemesi hakkında bilgiler verdi. İmar barışının tanımından neden ihtiyaç duyulduğuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Özel imar barışından hangi yapıların faydalanacağından da bahsetti.

 Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel’in yaptığı sunumdan detaylar ise şu şekilde;

İmar Barışı Nedir?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar Barışına Neden İhtiyaç Duyuldu?

Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini birçok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.

İmar Barışından Hangi Yapılar Faydalanacak?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İmar Barışının Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

Müracaatlar Nasıl Yapılacak? Müracaatlar İçin Son Tarih Nedir?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.  İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.  Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacak? Son Ödeme Tarihi Nedir? 

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konuklarda yüzde 3, ticarethanelerde yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacaktır”

Elde Edilen Gelir Nerede Kullanılacak?

Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecektir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizli kredi imkânı sağlanacaktır.