CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Karagöl düzenlediği basın toplantısında MEB’in “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesinin kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Karagöl, “Türk gençliğini gericiliğe mahkum etmeye çalışanlara karşı, karanlığın üzerine doğan aydınlık gibi kızlı erkekli yürüyeceğiz” diye konuştu.

GENÇLİK GERİCİLİĞE HAPSEDİLMEK İSTENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığının kararını eleştiren CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Karagöl yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte liselerde karma eğitime ilişkin çok önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik yönetmelikte ki ilgili bölümden “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesinin kaldırılması olmaktadır. Bu, düpedüz Türk gençliğini gericiliğe hapsetme ve ahlaksızlıkla suçlamaktır. Çünkü Türk gençliği Mustafa Kemal Atatürk'ün de bahsettiği gibi muhasır medeniyetler seviyesine çıkmanın teminatıdır. Bu teminatı ortadan kaldırmak isteyenler kendi skolastik düşünceleri ile gençliği belli bir sınıra sığdırmaya çalışmaktadır. Üstelik cebinde ki üç kuruşla çocuğunu okula zor şartlarda gönderen aileleri de aşağılamaya yönelik bir anlayıştır. Çünkü gençliğe karşı kızlı erkekli okumanın sakıncalı olduğunu düşünenler o aileleri de, evlatlarını iyi yetiştirememekle suçlamaktadır. Hayır bunu reddediyoruz! Türk aileleri kültürlü ve ahlaklı nesiller yetiştirebilecek konumdadır. Onları da muhasır medeniyetler seviyesi için hazırlayacak öğretmenler de kadın erkek eşitliği hususunda, Türk gençliğine kızlı erkekli eğitimi en ilerici şekilde verecektir.

TÜRK GENÇLİĞİ KENDİNİ KULLANDIRMAZ

Bugün laikliğe düşman kindar bir nesil yetiştirmek isteyenler, ilericilikten ödün vererek masamızda ki ekmeğimize göz dikenler, tek tip bir yetiştirme anlayışı ile sorgulamayan bir nesil hedeflemektedir. Laiklik onların yalanlarla insanlara anlattığı gibi baskıcı ve Türk gençliği aile yapısından uzaklaştıran bir anlayış değildir. Aksine sadece din değil tüm duygusal meseleleri Dünyevi meselelerden ayrı incelenmesini sağlayan bilimsel eğitimin önünü açan bir anlaş olmaktadır. Bu anlayışa kelepçe vurmaya çalışanlar, tarihin sürekliliği ilerlerken gerici bir nesil yetişmesini sağlayıp, nesil sorgulayamadığı için istediği gibi kullanacağı bir hale sokmak istemelerindendir. Türk gençliği kendini kullandırmaz ve gericiliğe taviz vermez.

GERİCİ EĞİTİMİN PANZEHİRİ LAİK BİLİMSEL VE AYDINLANMACI EĞİTİMDİR

AKP siyasal iktidarı boyunca, düşünmeyen, sorgulamayan ve memleketin sorunlarına ortak olmayan bir gençlik yapısı planladı. Bunu 16 yıllık iktidarları boyunca çeşitli uygulamalarla gösterdiler. Bugün bunlara bir yenisini ekleyerek daha da geri götürmeyi hedefliyorlar. Mesele sadece karma eğitimin kalkması ve kızlı erkekli eğitim alma meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin gelecekteki ilerici konumuna pranga vuran bir nesil yetiştirme arzusudur. Bu neslin biatçı bir kültürle mümkün olduğunu bilen AKP, köy enstitülerini kapatan, yerine zorunlu din derslerini dayatan, vakıf, cemaat, dernek üçgeninde, Ensarcılığın ve dinci gericiliğin gençliğe empoze eden uygulamaları kendi tarihinden aldığı referansla göstermektedir. Gençlik gerici zihniyete baş eğmez ve bilimsel eğitimden hiç bir vakit vazgeçmez. Çünkü bu gerici zihniyetin karşı devrimine karşın, Türk gençliği Atatürk ilke ve devrimlerinden beslenerek onurlu bir anlayışı, tarihsel sorumluluklarından omuzlarında taşımaktadır.

TÜM DEĞERLER GENÇLİĞE YABANCILAŞTIRILDI

AKP’nin 24 Haziran karşı devrimi, ilk icraatını 12 Eylül’ün darbeci paşaları gibi gençliğin politizasyonunun önüne engeller çıkararak gerçekleştirmek istemiştir. Bunlardan biriside yönetmelikte değişimdir. 16 yıldır, defalarca değiştirilen eğitim sistemiyle, mevcut tüketim kültürü ile Anadolu’nun kadınlarının ve erkeklerinin, dişiyle tırnağı ile savaşarak kazandığı aydınlanmacı bütün değer ve birikimler, gençliğe yabancılaştırıldı. Siyasetin Devrimci gücüne, doğa bilimlerinin ve felsefenin, insanlığı daha ileri mevzilere taşıma iradesinin karşısına koyulan set, bugün açık açık kendini Karma Eğitim'in yeniden sorgulanması noktasına taşıdı.

ÖĞRENCİLER YÜRÜYEN PARASAL OBJELER DEĞİLDİR

Öğrenciler yürüyen parasal objeler değildir. Bugün öğrencileri dolar gibi gören gözler yine bugün 2018-2019 eğitim yılında haremlik, selamlık uygulamasıyla saray rejiminin yukarıdan aşağı çürümüş bir toplum projesi yaratma heveslerini, Türk gençlik olarak kursaklarında bırakacağız! Biz bu iradeyi Mustafa Kemal'in bize miras bıraktığı "Muhasır Medeniyetler Seviyesine Çıkmak" şiarından alıyoruz. Gençliğin örgütlü iş birliği ile hiç bir ideoloji ayırmadan memleket sevdası ve toplumsal ilerleyiş için yanıp tutuşan gençler olarak, bu şiardan hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bilimsel ve Laik eğitimin karşısında kümelenen bu gerici ittifakların toslayacağı duvar, biz gençliğiz.

İSTİBDAT REJİMİNE KARŞI BİR BÜTÜNÜZ

Yani İstibdat rejimine karşı Tıbbiyeli İbrahim Temolarız. Tıpkı Tıbbiyeli İbrahim Temo gibi bir duvar ördük ve duvarın harcında Türk gençliği olduğu gibi suyunu da radikal aydınlanmacılıktan almaktayız. Bu bilimsel eğitime karşı açılan kavgada biz Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden çıkıp Anadolu'nun yoksul çocuklarına, bizim babamıza, anamıza, atamıza harf devrimini öğretmeye giden Ayşe öğretmenleriz. Onların soluğuyuz.  Öğrencileri parasal obje görenlere inat, Harun Karadeniz'in yurtseverlik aşkıyla haykırdığı "Parasız ve Laik Eğitim" için bedel ödemeye hazır olanlarız.

 

BİZİM KORKACAĞIMIZI SANANLAR YANILGI İÇİNDEDİR

Bizim bu ufak kalem oyunlarına susacağımıza sananlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Kimsenin hiç şüphesi olmasın, ahlakı açıdan içi boşaltılmış çalışmalarla, Türk gençliğini gericiliğe mahkum etmeye çalışanlara karşı, karanlığın üzerine doğan aydınlık gibi kızlı erkekli yürüyeceğiz! Memleketin ve toplumuzun ilerleyişini mümkün kılmak isteyen Türk gençliği, yurtseverlik aşkı ile Cumhuriyetçi ve Devrimci öğrenciler olarak, bu kalem oyunlarına geçit vermeyecek mücadeleyi omuzladığı gibi büyütecektir.”