1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla tüm emek kesimlerini düzenlenen yürüyüş ve programa davet eden BALDEP Yürütme Kurulu, ülkede yaşanan olumsuzluklara hayır diyenleri alanlarda yer almaya çağırdı.

DUR DEMEK İÇİN ALANLARDAYIZ

BALDEP adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Şube Başkanı Abdurrahman Bulut şunları söyledi:

“Bizler; işçiler, emekçiler, mimarlar-mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, çocuklar, ötekiler ve ezilenler olarak, 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü’nde savaş örtüsü altında köleleştirmeye, işçilerin ve emekçilerin haklarının bir bir yok edilmesine dur demek için alanlardayız. İş güvencemizi ortadan kaldıracak her türlü düzenlemeye dur demek için, dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı; işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar, 1 Mayıs’ta bu vahşi sermaye düzenine dur demek için alanlardayız. Okulları nitelikli ve niteliksiz diye ayıran Ortaöğretime Geçiş Uygulamasına dur demek için, taşeronlara sözde değil özde kadro verilmesi için, eğitim emekçilerine dayatılan Performans ve Sınava hayır demek için alanlardayız. Yasama, yürütme ve yargının tek ağızda toplandığı, yasalarla değil fermanlarla yönetilen bir ülke istemiyoruz. Bunu haykırmak için alanlardayız. Açlığa ve sefalete terk edilen emeklilerin taleplerini haykırmak için, tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunmak için, demokrasiye, barışa özgürlüğe olan özlemimizi haykırmak için laik, bilimsel demokratik, kamusal ve parasız eğitim için alanlardayız. Eğitimin dinselleştirilmesine, vakıf ve cemaatlerle imzalanan protokollerle peşkeş çekilmesine, adım adım kamusal eğitimin tasfiye edilmesine dur demek için alanlardayız. Seçilmişlerin, gazetecilerin tutuklanmasına ve kayyumlara dur demek için, OHAL’in kaldırılması, KHK’ların geri çekilmesi, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen/açığa alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmeleri için alanlardayız. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına dur demek için, hak-hukuk-adalet demek için, insanca bir yaşam için, demokrasi için ve güzel günler için alanlardayız.

1 MAYIS’TA  BULUŞALIM

Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için, eşitlik özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi için 1 Mayıs’ta saat 10.30’da Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Pazarında buluşuyoruz. Balıkesir’de yüreği emekten, demokrasiden, özgürlükten yana olanları, sesimize ses, gücümüze güç katmaya 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz.”