Balıkesir’deki diri fay hatları ile ilgili de bilgiler veren Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, “Balıkesir ilinin jeolojik yapısı nedeniyle oluşabilecek depremlerin, yıkıcı afetlere dönüşmesinin önüne ancak akıl, bilim ve doğru mühendislik öngörüleri ile geçilebilir” diye konuştu.

ASRIN FELAKETİ

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bugün 17 Ağustos Depreminin 19. Yıldönümü. 17 Ağustos1999; bir doğa olayı olan depremin afete dönüştüğü gün. Binlerce canımızı kırk beş saniyede yitirdiğimiz “asrın felaketi”nin yaşandığı gün. Afet hafızası zayıf toplumlarda “depremin unutulabileceği” ancak deprem gerçeğinin kendini asla unutturmayacağının bir kez daha hatırlandığı gün. Plansız ve kalitesiz yapılaşmanın, yapı üretim bedelinin en fazla %0,2’sine bile ulaşmamasına karşın hep kaçınılan jeolojik araştırmaların, ne derece acı sonuçlara ve yüksek faturalara neden olduğunun öğrenildiği gün.

DEPREM RİSKİNİ AZALTMAK ELİMİZDE

Jeolojik bilgilerle açıklanması hiç de zor olmayan doğa olayları insan eliyle birer afete dönüştürülmektedir. Depremleri önlememiz mümkün değildir, ancak deprem riskini azaltmamız; olası bir depremde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını,  acı sonuçlarını azaltmak bizim elimizdedir. AFAD  Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılında yenilenmiş, Türkiye Diri Fay Haritasıında, kentimizi etkileyecek en önemli deprem kaynakları Balıkesir il merkezinden geçen Havran-Balıkesir Fay Zonu,  yine kent sınırlarımız içinde yer alan  Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay kolları olan Yenice-Gönen Fay ve Edremit Fay Zonu olduğu görülmektedir.  

Yenice-Gönen Fayın diriliği 1953 yılında 7.2 büyüklüğünde meydana gelen  Yenice-Gönen depremi ile ispatlanmıştır.

KOCA ZELZELE 1897-98

Edremit Fay Zonu’nun kaynaklık yaptığı en büyük deprem ise 6 Ekim 1944 depremidir. Havran-Balya-Balıkesir Fay Zonu Balıkesir il sınırları içerisinde Edremit körfezi ile Kepsut arasında uzanan sağ yönlü doğrultu atımlı aktif bir fay sistemidir.. Balıkesir kent merkezinde ve çevresinde, Bigadiç’te ve Kepsut’ta büyük hasara ayrıca can kaybına neden olan 1897/98 yılı depremi ki o günlerde ismi Koca Zelzele olup, Balıkesir fayının doğu segmentinde meydana gelmiştir (Emre vd 2009).

TEKRARLANMA SÜRESİ 15-25-95 YIL OLARAK HESAPLANDI

Ulusal deprem veri tabanından sağlanan deprem verilerinin analizine göre Altıeylül ve Karesi ilçesi yerleşim alanında gelecek 20 yılda   Magnetütü 7 den  büyük deprem en az bir depremin olma olasılığı %21dir. Gelecek 30 yıl, 50 ve 75 yıl içinde 7 den büyük deprem en az bir depremin olma olasılığı ise sırasıyla %30, %45, %59 dur.  Diğer ilçelerimiz içinde durum bundan farklı değildir. Balıkesir yerleşim alanında 6, 6.5 ve 7 büyüklüğümdeki depremlerin tekrarlanma süresi yaklaşık sırasıyla 15, 35 ve 95 yıl olarak hesaplanmıştır.

DEPREM RİSKİ VAR

Balıkesir il yerleşim alanı ve yakın çevresindeki diri faylar ve yukarıda verilen deprem tehlike analizine göre; kentimiz için deprem tehlikesinin ne kadar yaşamsal bir sorun olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Balıkesir ilinin jeolojik yapısı nedeniyle oluşabilecek depremlerin, yıkıcı afetlere dönüşmesinin önüne ancak akıl, bilim ve doğru mühendislik öngörüleri ile geçilebilir.”