Çevre konusunda faaliyet gösteren  ve Ege ve Marmara bölgelerinden  33 adet  çevreye duyarlı Belediyenin üye  olduğu  Birliğin üyeleri arasında, Uzunköprü-Kofçaz-Çatalca-Kavakköy-Malkara-Hayrabolu-Saray-Kapaklı-Çerkezköy ve Ergene Belediyeleri gibi Trakya belediyeleri  de yer alıyor.

Birlik faaliyet raporu ve kesin hesaplarının görüşüleceği Birlik Meclis Toplantısında,  Trakya Çevre Sorunlarının  masaya yatırılacağı ve bu toplantıda yeni üye belediye katılımlarının da olacağı öğrenildi.

Ayrıca, Meclis Toplantısından sonra saat: 15.oo te  Birlik tarafından  ‘ÇEVRE SORUNLARI VE TRAKYA’NIN GELECEĞİ’ konulu bir panel düzenlenecek. Bu panele, Salih SÖNMEZIŞIK (Orm.Yük.Mühendisi ve Türkiye Orman Mühendisleri Odası E.Genel Başkanı) –Prof.Dr.M.Doğan KANTARCI (İ.Ü.Orman Fakültesi-Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı- EM) – Av.Bülent KAÇAR (Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi)- Göksal ÇİDEM (Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi-Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı)  ve Osman SERT (Büyükçekmece Çevre Koruma Derneği Başkanı) panelist olarak katılacaklar.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İNCEOĞLU;

Çevre sorunları yurdumuzun bir çok yöresinde olduğu gibi Trakya’da da giderek ciddi boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.

Trakya Bölgemiz; havası, suyu, toprağı ve insanıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en değerli bölgelerinden biridir.  Trakya toprakları, ülke topraklarının sadece 33’te birini  oluşturmasına  rağmen,  ülke nüfusunun yaklaşık %20’si burada yaşamaktadır.

Ülkemizin en değerli ve en verimli topraklarına sahip bir cennet köşesi olan Trakya Bölgemizin doğal dokusunun ve ekosisteminin bozulmasına, çevre katliamları ile havasının, suyunun ve toprağının kirletilmesine, insan ve diğer canlıların sağlık ve yaşamlarının tehlikeye atılmasına seyirci kalınmamalıdır.

Birliğimizin misyonu; çevrenin korunması ve çevre sağlığı için, üye belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak, Birliğin üyesi olan Belediyelerimizde çevreye duyarlı  bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.

Bu bağlamda, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği olarak, öncelikle Trakya da bulunan üye belediyelerimiz olmak üzere, tüm üye belediyelerimizle, çevre ve bilim  kuruluşlarımızla  diyolog, işbirliği ve dayanışma içinde, kamuoyu oluşturacak faaliyetler yürütüyor, çeşitli girişim ve etkinliklerde bulunuyoruz.

 

Çevre dostu belediyelerimizin Tekirdağ buluşması o nedenle özel bir anlam kazanmaktadır.  Tekirdağ toplantılarımıza 30 un üzerinde Belediye Başkanımızın, 100 yakın Belediye Meclis üyemizin ve bir çok sivil toplum örgütü temsilcisinin katılacağını umuyoruz. Halka açık olarak yapılacak toplantılarımıza tüm Tekirdağ’lıları bekliyoruz. dedi.