Ayvalık Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi önünde kurulan 2 adet balık çiftliği hakkında daha önce verilmiş olan “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi nezdinde Ayvalık Tabiat Derneği adına 2016 yılında dava açıldı.

Balıkesir İdare Mahkemesi, 2016/1138 Esas No’lu davada 22 Şubat 2017 tarihinde yaptığı bilirkişi incelemesi sonrası 12.05.2017 tarih ve K: 2017/ 6217 sayılı kararıyla Ayvalık Sahili’nde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliği’nin verdiği “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİT EDİLDİ

Balıkesir İdare Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde; “Farklı kişiler tarafından hazırlanan 500 ton/yıl kapasiteli dava konusu kültür balıkçılığı projeleri hakkında, tesislerin birbirine olan mesafesinin 893,48 metre olduğu hususunun bilirkişi raporu ile tespit edilmesi karşısında, tesislerin çevresel etkileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yılda 1.000 ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin, EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’ hazırlanarak işlem yapılması gerektiği.” ifadelerine yer verildi.

Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dosya temyiz edildi. Danıştay 14. Daire Başkanlığı Balıkesir İdare Mahkemesince verilen iptal kararını usul yönünden bozdu. Kararın gerekçesinde, Balıkesir Valiliğince 14.12.2012 tarihinde art arda verilen 12956 ve 12957 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararlarının her biri için ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiği ifade edildi.

EKOLOJİK TAHRİBAT İÇİN 2 AYRI DAVA AÇILMIŞTI

Çevre Bakanlığı tarafından hassas alan olarak nitelendirilen Edremit Körfezi’nde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın etki alanında yer alan balık çiftliklerinin yaratacağı ekolojik tahribatı önlemek amacıyla Ayvalık Tabiat Derneği tarafından ayrı ayrı dilekçeler verilerek 25 Nisan 2018 tarihinde iki yeni dava açıldı.

ÇED UYGULAMASINA TABİ

Balıkesir İdare Mahkemesi her iki dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu, 13.06.2018 tarihli toplantısında “ÇED Gerekli Değildir “ kararlarını ikinci kez iptal etti. İdare Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde; “Bütün olarak değerlendirildiğinde yılda 1.000 ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasına tabi olduğu sonucuna varılmıştır.” denildi.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu; dava sürecinde desteklerini esirgemeyen ve ortak tavır koyalım diyerek birlikte hareket eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'e, Engürü Sitesi Yönetim Kuruluna ve Başkanı Gürsel Uslu’ya, davaya müdahil olarak katkı sunan Ayvalık Kent Konseyi’ne, davayı ücret almadan gönüllü olarak üstlenen Avukat Özlem Yılmaz ’a, davanın açılma sürecinde bilgi paylaşımında bulunan Karaburun Kent Konseyi'ne teşekkür etmeyi ihmal etmedi.  İHA