Zabıta Haftası nedeniyle Türk Yerel Hizmet-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı 7/24 hizmet sunan

Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanlığı Zabıta Haftası nedeniyle Balıkesir’de bulunan zabıtaların günlerini kutladı. Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Halil Aydoğdu  ile şube üyeleri de ziyarette hazır bulundu.

Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Halil Aydoğdu ile Şube Başkan Yardımcıları Emrah Bayrak ve Cihat Uygur’da ilk önce Balıkesir Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Mahmut Ayan’ı, Altıeylül Zabıta Müdürü Ali Özdemir’i ve Karesi Zabıta Müdürü Tayfun Özergen’i makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Başkan Halil Aydoğdu, “7/24 demeden vatandaşlara hizmet etmek için canla başka çalışan Zabıtalarımızın haftasını kutluyorum. Yıllardan beri dile getirilen Belediye Zabıtasının problemlerinin giderek büyüdüğün ve içinden çıkılmaz bir hal aldı. 2018 yılı Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192. yıl dönümü Zabıta Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Eylül tarihleri arasında Dağ halini almış problemlerinin çözümünün beklenmesi ümidi ile kutlanmaya başlamıştır.”dedi.

Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Halil Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihi gelişiminde 1826 yılında İhtisap Nezaretinin kurulması ile temeli atılan zabıta, polis teşkilatı ile beraber hareket ederken 1950’li yılların başında Belediye Zabıta teşkilatının oluşumu sağlanmıştır. İlerleyen yıllarda Kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere zabıta teşkilatları yapılandırılmış olup; kendi içinde şube müdürlükleri, amirlikler, komiserlikler oluşmuş ve Belediyelerin dışarıdaki görünen yüzü olmuştur.

“ZABITA 7/24 HİZMET SUNMAKTADIR”

Belediye Zabıtası “beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayan” bir birim olarak tanımlanmış görevini yetkileri çerçevesinde ifa ederek vatandaşlara 7/24 hizmet sunmaktadır. 

Belediye zabıtası insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hayatın her kademesinde görev yapan bir teşkilat olup; onlarca kanun ve yönetmelik ile kendisine yüklenen görev ve iş çeşitliliği bunun göstergesidir. İnşaattan imara, seyyardan dilenciye, sağlıktan çevreye, yardıma muhtaçlardan, eşi hapiste olanlara, hayvan sağlığından gıda satış yerleri kontrolüne, turizmden ticarete, denizler, göller, nehirler ve hava kirliliğinin önlenmesine, tüketici haklarına ve daha sayamayacağımız birçok alanda belediye zabıtasına görevler atfedilmiştir.

“GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN”

2018 yılı Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192. yıldönümü. Zabıta Haftası her yıl olduğu gibi bu sene de 1-7 Eylül tarihleri arasında Dağ Hâlini Almış Problemlerin çözümünün beklenmesi ümidi ile kutlanmaya başlanmıştır. Burukluğun birçok sebebi vardır.

“YIPRANMA ZAMMI ZABITA TEŞKİLATINA VERİLMEMİŞTİR”

Birincisi; ilgili mevzuatta Zabıta bir meslek gurubu olarak tanımlanmaması ve birçok iş kolunda uygulanmakta olan yıpranma zammı Zabıta teşkilatına verilmemiştir. Belediyelerin kolluk kuvveti olan zabıta teşkilatlarımız her daim sahada verilen görevleri en yüksek performans ile yerine getirmeye çalışırken bu durum tüm zabıta çalışanlarını olumsuz etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir.      

“ZABITA PERSONELİNİN CAN GÜVENLİĞİ KALMAMIŞTIR”

İkincisi; birçok meselesi halledilememiş olan Belediye Zabıtası Belediyelerde vatandaşların haklarını savunmak için sahada görevini ifa ederken saldırılara maruz kalmakta darp edilmekte, yaralanmakta hatta şehit olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen var gücü ile çalışan Zabıta Personellerinin can güvenliği kalmamıştır. Zabıta personelinin can güvenliğini korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

“BÜTÇE KANUNUNDA YER ALAN ÜST SINIRIN KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR”

Üçüncüsü; Norm kadro uygulamasında gerekli değişiklik yapılarak zabıta memurlarında yaşanan kademe-derece ilerlemesinin önündeki sınırlama kaldırılmalıdır. Maktu mesai ücretlerinin belirlenmesinde Bütçe Kanunu’nda yer alan üst sınırın kaldırılması gerekmektedir.

“ZABITA SAĞLIKLI GÖREV YAPAMIYOR”

Dördüncüsü; Zabıta Teşkilatının iş riski ve çalışma şartları göz önüne alınarak; Zabıta Memurlarına “özel hizmet tazminatı” ödenmesi gerekli olup Yerel Yönetim Çalışanları, mali ve sosyal açıdan hak ettikleri yasal düzenleme ve iyileştirmeye kavuşturulmalıdır.

Beşincisi ; İç İşleri Bakanlığı bünyesinde Zabıta Genel Müdürlüğünün kurularak, üniversitelerde “Zabıta Meslek Yüksek Okullarının” kurulması zamanı gelmiş-geçmektedir. Eski tabirle alaylı zabıtalardan mektepli zabıtalara kapı aralanmalı, görevleri ile ilgili  mevzuata hakim zabıta profili oluşturulmasının önü açılmalıdır.

Belediye başkanlarının iki dudağı ucunda olan ve “görülen lüzum üzere” diye başlayan üst yazılarla görevinden alınan zabıtaların, sağlıklı görev yapmaları nasıl beklenebilir?                     

     Saygın ve etkin bir ‘’ZABITA TEŞKİLATI’’ için biz sendikacılar konunun takipçisi olacak ve yasal düzenlemeler noktasında mücadelemize  devam edeceğiz.

     Bu kadar zor şartlar altında çalışan Zabıta Teşkilatının yeni dönemde çalışma şartlarının düzelmesi, ekonomik ve sosyal haklarının gelişmesi noktasında ilerlemeler sağlanması dilek ve temennisi ile tüm Zabıtalarımızın Zabıta haftasını kutluyoruz.”