Büyükşehir Belediye Meclisi dün Zekai Kafaoğlu Başkanlığı’nda bir araya geldi. Bütçe ağırlıklı gündemin olduğu Meclis’te 2018 yılı bütçesi Saymanlık tarafından 750 milyon TL gelir ve gider olarak teklif edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2018 yılı bütçesi görüşmeleri önümüzdeki günlerde yapılacak.

Dün 96 gündem maddesiyle toplanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyonlara havaleler gerçekleştirildi. 2018 Mali yılına ait Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile birlikte 19 ilçenin bütçeleri de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Komisyon hafta içinde yapacağı toplantıların ardından bütçeleri meclis gündemine getirecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı için öngörülen bütçesi 750 milyon TL gelir ve giderden oluştu. Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Saymanlık tarafından Belediye Meclisi’ne havale edilen bütçede 2018 yılı için 750 milyon TL gelir ve gider öngörüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 750 milyon TL’lik bütçenin son halini komisyon yapacağı toplantıların ardından verecek. Önümüzdeki günlerde de meclis gündemine gelecek olan 2018 yılı bütçesi mecliste bulunan partilerin müzakeresine açılacak. Bütçe ile ilgili yapılacak görüşmelerin ardından yapılacak oylama ile 2018 yılı bütçesi kabul edilecek.