Toplantıda, ilçede kırsal kalkınmanın sağlanması, bölgedeki hayvan varlığının arttırılması, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özendirilmesi amacıyla Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında, ilk etapta pilot uygulama alanı olarak seçilen Hisar Mahallesi Köyönü Mevki’nde bulunan tarla vasfındaki 42 dönüm arazinin vatandaşlara tahsisi veya kiralanması konusunda Belediye Başkanlığı’na yetki verildi. Hisar Mahallesi Köyönü Mevkii’nde mülkiyeti belediyeye ait, 140 ada 31 parselde kayıtlı 20 bin190 metrekare ve 140 ada 35 parselde kayıtlı 21 bin 922 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir plan dahilinde asgari büyüklüğü bin metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında olacak şekilde bölümlere ayrılarak, bu alanın komple yol, su, elektrik gibi altyapı ihtiyaçlarının belediye tarafından ikmal edilmesi kararlaştırıldı. İHA