“Akaryakıt üzerinden vatandaşın Maliye Bakanlığı tarafından resmen soyulduğunu ileri süren CHP Balıkesir Milletvekili Avukat Namık Havutça, “bu vurguna dur demek için Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi verdim. Vatandaşını ve ülkesini düşünen her siyasetçi bu kanun teklifine evet diyecektir. İşte o zaman kimin milli, kimin yerli olduğunu göreceğiz ” dedi.

“Dün­ya­’da ben­zin fi­ya­tı en paha­lı ül­kelerden biri olan Nor­ve­ç’­in ki­şi ba­şı mil­li ge­li­ri 95.000 dolar. Türki­ye­’de kişi başı milli geliri 10.000 dolar” diyen Havutça “Norveçli biri yılda 95.000 dolar kazanırken benzinin litresine 6 TL ödüyor, Türki­ye­’de bir vatandaş yıllık 10.000 dolar kazanırken benzinin litresine 6 TL ödüyor. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak ve bakanlığın resmi yollarla soygununu durdurmak için bizde resmi olarak bir kanun teklifiyle bu eşitsizliğin düzeltilmesi yoluna gidiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Havutça şunları söyledi: “22 milyon araç sahibini direk ilgilendiren, taksi, otobüs, dolmuş gibi toplu ulaşımı kullanan vatandaşları da dolaylı ilgilendiren bu önemli düzenlemede şu anda akaryakıt ürünleri üzerinden alınan 3,72 liralık yüksek verginin 1 lirayla sınırlandırılması ön görülmektedir.”

HAVUTÇA KANUN TEKLİFİ VERDİ

CHP Milletvekili Namık Havutça kanun teklifinde “Devlet hem özel tüketim vergisi hem katma değer vergisi hem de bununla birlikte ÖTV’nin KDV’si, yani verginin vergisini alıyor. Bir litre benzin üzerinden ortalama % 62, motorinde ise %52 vergi alınmaktadır. Bu veriler ışığında litresi 6 liraya satılan benzinden devlet 3,72 lira vergi almaktadır. Ekonominin her geçen gün kötüye gittiği bu süreçte akaryakıt ürünleri üzerinden alınan yüksek vergilerin 1 TL ile sınırlandırılması ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlayacaktır.” İfadelerine yer verdi.

VERGİ 1 LİRA İLE SINIRLANDIRILSIN

CHP Milletvekili akaryakıt ürünlerinden alınan verginin 1 lirayla sınırlandırılması için hazırladığı kanun teklifi için şu önemli gerekçelere yer verdi;

“Dünyanın en pahalı benzin ve motorinini kullanan ülkeler sıralamasında 193 ülke içinde ilk sıralarda yer alan Türkiye bu konudaki liderliğini yıllardır sürdürüyor. Siyasi iktidar tarafından döviz kuru ve uluslararası ham petrol fiyatları bahane edilerek akaryakıt ürünleri üzerinden yüksek vergi geliri elde edilmektedir. Her geçen gün el yakan benzinin litre fiyatına 2000 yılında bir vatandaş ortalama 0,58 lira öderken, 2017 yılında 5,70 lira ödedi. 17 yılda benzinin litre fiyatının %1000 oranında arttığı ülkemizde trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı, 2000 yılında 8,3 milyon iken 2018 yılında 22 milyona 200 bine ulaştığı resmi verilerde de görülmektedir.

Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkelerden birisi olmamızın sebebi benzin ve motorini başka ülkelerden ithal etmemiz değil, Türkiye’de akaryakıtın üzerine eklenen ve giderek artan vergilerdir. Devlet hem özel tüketim vergisi hem katma değer vergisi hem de bununla birlikte ÖTV’nin KDV’si, yani verginin vergisini alıyor. Bir litre benzin üzerinden ortalama % 62, motorinde ise %52 vergi alınmaktadır. Bu veriler ışığında litresi 6 liraya satılan benzinden devlet 3,72 lira vergi almaktadır.

2008 yılı Temmuz ayı ham petrol varil fiyatı 147 dolar iken, benzin pompa fiyatı 3,50 TL,   motorin ise 3,19 TL iken 2017 yılı Ekim ayı ham petrol varil fiyatı 56 dolara düşmesine rağmen, benzin pompa fiyatı 5,60 lira, motorinin fiyatı 5,20 lira yükseltilmiştir. 147 dolardan 56 dolara düşen ham petrol fiyatının 3’te 1 fiyatına inmesine rağmen 3,50 TL olan benzinin litresinin 5,60 liraya vergi artışlarıyla yükseltilmesi vatandaşın bu yüksek vergiler yoluyla Maliye Bakanlığı tarafından resmi olarak soyulduğunu göstermektedir. Bu yanlış mali politikaların sunucunda ise akaryakıt üzerinden devletin büyük rant elde etmek için vatandaşı mağdur ettiği, ekonomiyi de sekteye uğrattığı görülmektedir.  

Şu anda kullandığımız ben­zin fi­yat­ının bu den­li yük­sek ol­ma­sı­nın ne­de­ni tam olarak do­lar ya da pet­rol kurları de­ğil, Maliye Bakanlığının akaryakıta uyguladığı %62’lik yüksek vergi oranıdır. Ver­gi­li akar­ya­kıt fiyat­la­rın­da li­der olan Tür­ki­ye, ver­gi­siz fi­yat­lar­da Av­ru­pa­’nın en ucuz ben­zin fi­yat­ına sa­hip ülkelerden birisidir.

Dün­ya­’da ben­zin fi­ya­tı en paha­lı ül­kelerden biri olan Nor­ve­ç’­in ki­şi ba­şı mil­li ge­li­ri 95.000 dolar. Türki­ye­’de kişi başı milli geliri 10.000 dolar. Yani Norveçli biri yılda 95.000 dolar kazanırken benzinin litresine 6 TL ödüyor, Türki­ye­’de bir vatandaş yıllık 10.000 dolar kazanırken benzinin litresine 6 TL ödüyor.

Ki­şi ba­şı mil­li ge­lir ile ben­zin fiyatla­rı­nı kı­yas­la­yın­ca Tür­ki­ye yine açık ara birinci.

Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için akaryakıt ürünlerindeki vergi sisteminde düzenleme yapılması vatandaş lehine olumlu sonuçlar doğuracaktır.

80 milyon vatandaşı dolaylı, 22 milyon araç sahibini direk ilgilendiren bu kanun teklifi akaryakıt ürünleri üzerinden alınan yüksek verginin 1 lirayla sınırlandırılmasını kapsamaktadır.

Ekonominin her geçen gün kötüye gittiği bu süreçte akaryakıt ürünleri üzerinden alınan yüksek vergilerin 1 TL ile sınırlandırılması ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Ulaşım her vatandaşın temel hakkı olduğu gibi önemli bir gereksinimdir. Akaryakıt üzerinden alınan bu yüksek ve dengesiz vergiler vatandaşların hakkı olan ulaşım özgürlüklerini sınırlandırmakta ve ekonomik faaliyetlerini de kısıtlamaktadır. Akaryakıttan alınan bu yüksek vergiler kaçak akaryakıt tüketimini arttırmakta, hatta teşvik etmektedir.  Bu yapılacak yasa değişikliği durma noktasına gelen ekonomimize, hayvancılığımıza, tarımımıza canlılık katacaktır.”