DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 15 yılda; Balıkesir şehir merkezine yıllık 53 milyon m3 içme suyu temin ettik. 17 baraj ve 13 gölet inşa ettik. 546.525 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 383 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.32 derenin ıslahını tamamladık” dedi.

‘’Sulama Projeleri Bölge İçin Kalkınmanın Anahtarı’’

Balıkesir’de son 15 yılda tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 546 bin 525 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Acu; “sulamaya açılan alanlardan çiftçilerimize yıllık 383 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Sulamaya açtığımız tesislerin en önemlilerinden biri 118 bin 750 dekar araziyi sulayan Gönen Ovası Sulamasıdır. 47 bin 180 dekar araziyi sulayan Pamukçu ve Aslıhantepecik Ovaları Sulaması ile 75 bin 320 dekar araziyi sulayan Altınova Dikili Ovası Sulaması Balıkesir’e kazandırdığımız büyük sulama tesisleridir” dedi.

‘’Havran Barajını Tamamladık’’

Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önde gelen illerinden biri olan Balıkesir’in zirai arazilerini suyla buluşturmak için pek çok sulama tesisinin inşa edildiğini belirten DSİ Genel Müdürü Acu; “Balıkesir’e inşa ettiğimiz Havran Barajı ile Edremit-Havran Ovalarında 30 bin 600 dekar araziyi sulamaya açtık. Havran Barajını tamamlamış olmamıza rağmen, barajda su tutulmasını iki yıl tehir ettik ve 2009 yılında su tuttuk. Malumunuz tabii hayata ve çevreye verdiğimiz önemin gereği, Havran Barajı gölalanı içerisinde kalan yarasa mağarası için suni mağara inşa ederek yarasaları yeni yuvalarına taşıdık. Bu çalışmalar için 3 milyon TL harcama yaptık” dedi.

’Manyas Barajı 312 Bin Dekar Zirai Araziyi Sulamaktadır’’

Acu; “Balıkesir’e ve bölgeye hayat verecek Manyas Barajını tamamlamak çok şükür bize nasip oldu. Bu baraj ile 312 bin 320 dekar arazinin sulanması sağlayacaktır. Baraj aynı zamanda enerji maksatlı olup kurulu gücü 19,5 MW, yıllık enerji üretimi ise 46,5 milyon kiloWatt.saat’tir. Balıkesir’de o kadar çok baraj ve sulama tesisi yapıyoruz ki bunlar saymakla bitmez. Tamamladığımız Ardıçtepe Barajını söylemeden geçemeyeceğim. Bu baraj 36 bin 620 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Balıkesir ilimizde 14 adet baraj inşaatının yapımı hızla devam ediyor” dedi.

‘’Balıkesir’in 2050 Yılına Kadar İçmesuyu Garanti Altına Alındı’’

Son 15 yılda Balıkesir’de tamamlanan içmesuyu tesisleri ile Balıkesir’e yılda 53 milyon m3 içmesuyu temin edildiğini belirten DSİ Genel Müdürü Acu, “Bu tesisler vasıtasıyla Balıkesir’in 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Balıkesir için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 15 yılda
32 adet dere ıslah tesisi yaparak 35 meskûn mahal, 446.819 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 16 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir” dedi.

 “Bölgesel Gelişim Projeleri’nde Çalışmalar Sürüyor’’

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Balıkesir’in de nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü Acu şunları kaydetti:

“Marmara Bölgesi için hazırlanan Marmara Gelişim Projesi (MARMARAGEP) kapsamında bulunan Balıkesir ilimiz hak ettiği hizmetleri alacaktır. MARMARAGEP kapsamında Balıkesir’e; 2003-2019 yılları arasında yapılan ve yapılacak tesisler: 2 adet içmesuyu tesisi, 68 adet baraj ve gölet, 76 adet sulama tesisi, 63 adet taşkın koruma tesisi, 1 adet HES olmak üzere toplam 210 tesis açılacaktır.

DSİ olarak Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir.

1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir.”