1.Mülkiyeti Balıkesir üniversitesine ait olan çağış kampusunda bulunan Merkez Yemekhane binası  zemin katında  boş bulunan ekli listede yer alan dükkanlar  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif ve Artırma Usulüne göre hazırlanan şartnamesi doğrultusunda kiraya verilecektir.
2.İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs alanındaki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan Toplantı salonunda yapılacaktır. İlan Listesinde belirtilen sıralamaya göre Sıra No 1 ile 9 arasındaki dükkanların ihalesi 08/11/2016Salı günü saat : 9:30 da sırayla devam edecektir. Sıra No 10 ile 19 arasındaki dükkanların ihalesi 09/11/2016 Çarşamba günü saat : 9:30 da başlayıp sırayla devam edecektir.
3.Şartname ve ekleri BAÜ İdari Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinde bedelsiz olarak görülebilir.
4.Her bir dükkan ihalesine ait idari-teknik şartnamenin tastikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli) TL bedel karşılığında satın alınabilir. (Birden çok dükkanın ihalesine katılmak isteyenler her bir dükkan için ayrı ayrı İdari-Teknik şartname almak zorundadır.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR900001200924100006000030 nolu hesabına yatırılacaktır.
5.İhaleye katılmak isteyenler idari şartnamenin 3. Maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde İşyeri No ve Cinsi belirtilen teklif zarflarını ihale saatinden (Saat: 09:30) önce sıra numarası karşılığı Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
Keyfiyet ilan olunur.