Öner açıklamasında şunları söyledi:“Birinci dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devletine Mondros Silah Bırakışmasının ağır hükümleri dayatılmış, Padişah/ Halife ve onun Hükümeti bağımsız ve özgür yaşama umudunu yitirmiş ve emperyalist işgalcilere teslim olmuşlardı. Düşündükleri en önemli konu taht ve makamlarını korumak, tartıştıkları konu ise, Amerikan veya İngiliz mandasından hangisinin kabul edileceği idi. Balıkesir Kuvayı Milliyesi işte bu koşullar altında toplandı. Karar; İşgalcilere karşı “ya istiklal ya ölüm” ilkesi ışığında direnmek, yurdu işgalcilerden arındırmak ve bugün özgürce yaşadığımız bu toprakları yeniden “vatan” yapmaktı. Özgürlükten ve bağımsızlıktan yana olan tüm Balıkesirliler “Müdafaa-ı Hukuk” düşüncesi ve “Kuvva-yı Milliye” bilinci etrafında birleşti. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, emperyalizme karşı verilen büyük mücadele ile zafere ulaşıldı.

Kuva-yı Milliye bilinci 23 Nisan 1920’de ulusal egemenlik oldu. 30 Ağustos 1922’de büyük zaferle, özgürlük ve bağımsızlık, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ve sonraki yıllarda aralıksız “Devrim” oldu. Balıkesirlilerin bu çağdaş kazanımların tümünde önemli katkıları vardır. Bu nedenle de Balıkesirliler, Cumhuriyete, Cumhuriyet kazanımlarına ve Türk Devrimi ile Atatürk’e ve Atatürk ilkelerine karşı girişilen her türlü çirkin saldırıya bu güne değin karşı çıkmışlar ve bundan böyle de karşı çıkacaklardır.

Atatürkçü Düşünce Derneği Balıkesir Şubesi olarak Balıkesir’imizin Kurtuluş gününü kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk, silah Arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz.”