Davacı  Ümmü Fulden Çetintaş tarafından Davalı Balıkesir Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan “Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) ” davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 08/09/2016 gün 2016/562 Esas 2016/934 karar sayılı ilamı ile "Davacının davasının KABULÜ ile Balıkesir Altıeylül Kirazpınar, 96 cilt, hane 1, BSN 69 da nüfusa kayıtlı Sabit ve Nezahat kızı 02/09/1988 doğumlu 25030336530 TC kimlik numaralı Ümmü Fulden Çetintaş'ın nüfusta "Ümmü Fulden" olan isminin "FULDEN" olarak TASHİHİNE" karar verilmiş olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesine göre ilan olunur. 
 

            Hakim 38217