HABER GALERİSİ

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de bundan sonraki süreçte de FETÖ/PDY’ye yönelik hukukun temel ve evrensel ilkelerine uygun soruşturmalar yapılmaya devam edileceğini bildirdi. Başsavcı Kaplan 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ mensuplarının uygulamalarının toplumun yargıya güvenini sarstığını belirterek bunu gidermek adına mesai mefhumu olmadan çalıştıklarını kaydetti.

ADALET HAK EDENE HAK ETTİĞİNİ VEREBİLMEKTİR

Adli Yıl açılışı töreninde Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan aptığı konuşmada şunları söyledi:“Adaletin bir tanımı da hak edene, hak ettiğini verebilmektir. Hak edilen, maddi bir edinim olabileceği gibi suç işleyenlerin kanunlarda öngörülen usul çerçevesinde soruşturulması, soruşturma neticesinde yapılan kovuşturmalar sonucunda bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından verilen cezalar da olmaktadır. Görevleri çoğunlukla Ceza Muhakemesi Kanunuyla düzenlenen Cumhuriyet Savcılarının görev ve yetkileri sadece kişilerin birbirleri aleyhine işledikleri suçların soruşturulması değildir. Cumhuriyet Savcıları bu görevlerinin yanında bahsettiğim adalet tanımı içerisinde adaletin sağlanması için milletten aldığı yetki uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusal ve uluslararası yararlarına, milli güvenliğine ve anayasal düzenine yönelik her türlü faaliyetin soruşturulmasını etkin bir biçimde yürütmek ve sorumlularını bağımsız ve tarafsız mahkemeler önüne çıkarmakla da görevli ve yükümlüdürler.

FETÖ/PDY İLE İLGİLİ BİN 418 DAVA AÇILDI

15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz diken vatan hainleri ülkemizin gelişmesini ve dünyada daha saygın ve etkin hale gelmesini engellemek, meşru yönetimini zorla sonlandırarak devletimizi ve milletimizi yok etmek istemişlerdir. Bu konuda ülkemiz yargısı da meşru zeminde anayasa ve yasalara uygun olarak gerekli müdahaleyi göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Bu bağlamda hak edene hak ettiği cezayı vermek ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak prensibinden hareketle anayasanın, kanunların ve uluslararası sözleşmelerin tanıdığı yetki ve görev gereğince tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar neticesinde davalar açılmıştır. Günümüze kadar olan süreçte Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik bin 418 dava açılmış, halen 537 davanın kovuşturması devam etmektedir. Çok sayıda soruşturma dosyasında da işlemler devam etmektedir. Bu dosyalar tekamül ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızca davaları en kısa sürede açılacaktır. Bundan sonraki süreçte de FETÖ/PDY’ye yönelik hukukun temel ve evrensel ilkelerine uygun soruşturmalar yapılmaya devam edilecektir.

TOPLUMUN YARGIYA GÜVENİ AZALDI

15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yargı içerisinde gizlenmiş FETÖ mensuplarının uygulamaları ve aldıkları talimat gereği verdikleri kararlar ne yazık ki toplumun yargıya olan güvenini zedelemiştir. Toplumun yargıya olan güvenin artırılması bizlerin kanunlara, hukuka ve hukukun evrensel prensiplerine uygun uygulamalar yapmamızla mümkün olacağı açıktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yargı içerisindeki FETÖ unsurlarının ayıklanması ve yürütülen soruşturmalarla toplumsal barışın teminatı olan hakim ve savcılar birlik ve beraberlik içerisinde adaletin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin var gücüyle çalışmaktadırlar. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de yapacağımız etkin ve adil soruşturmalarla toplumda yargıya olan güvenin artırılmasına katkı sağlamanın gayreti içerisinde olacağız.

ADALETİN GERÇEKLEŞMESİNDE OMUZLARIMIZDA BÜYÜK SORUMLULUK VAR

Güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleşen adalet, toplumsal barış ve huzurun, kardeşlik ve refahın en önemli temel taşıdır. Adaletin gerçekleşmesindeki sorumluluk büyük oranda biz yargı çalışanlarının omuzlarındadır. Adliyemize müracaat eden ve adalet arayanlara en kısa zamanda ve en etkili şekilde cevap vermek en başta gelen görevimizdir. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak yeni adli yıl ile birlikte uygulamaya başlayacak ve yargının etkin ve verimli şekilde işlevini yerine getirmesine katkı sağlayacağı inancında olduğumuz soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef sürelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerindeki hedefleri gerçekleştirmek öncelikli amacımızdır.

TOPLUMUN YARGIYA GÜVENİNİ TESİS EDECEĞİZ

Gücünü milletimizden alan yargının tam bir vicdani kanaatle, tarafsızlıkla ve adaletle hareket eden, insan haklarına saygılı, adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı, özgürlüklere saygılı, hain terör örgütleri ve diğer suç örgütleriyle ilgili soruşturmalar başta olmak üzere suç teşkil eden tüm eylemleri eksiksiz soruşturarak; anayasamızda ifadesini bulan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde vatandaşlarımızın yargıya olan güvenlerini üst seviyelerde tesis edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

YANLIŞ BİLGİ ADALETİ ETKİLİYOR

Vatandaşların yargı uygulamalarından haberdar olması son derece meşru ve gereklidir. Zaman zaman bazı davalar ve soruşturmalarla ilgili eksik ve doğru olmayan bilgiye dayalı olarak değişik vasıtalarla kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine üzülerek şahit olmaktayız. Olayın oluşu, dosyadaki delil durumu, mahkemelerin gerekçeli kararlarının içeriği bilinmeden suç ve cezada kanunilik, şüpheden sanığın yararlanması ve masumiyet gibi evrensel ilkeler gözetilmeden yapılan bazı eleştiriler yargıya ve devletimize olan güvene zarar vermektedir. Bu nedenle tüm Türkiye’de olduğu gibi Adliyemizde de medya iletişim merkezi kurulmuş, masumiyet ve soruşturmalarda gizlilik ilkelerini ihlal etmeyecek bilgiler, bu merkez aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Değerli basın mensuplarının gerekli ve en doğru bilgiyi bu büromuzdan alabileceklerini hatırlatmakta fayda görüyorum.

YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN

2018-2019 Adli Yılının milletimize, fedakarca görev yapan hakim, Cumhuriyet Savcısı, avukat ve mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını, adaletin, hakkın tartışılmadığı, mutlak adalet hedefinin en üst seviyede gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum.”

******

ADALETİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ

Balıkesir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Aksoy da adaletin toplumu ayakta tutan en temel kurumlardan biri olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Bilindiği üzere toplumu ayakta tutan en temel kurumlardan biri de adalettir. Devlet teşkilatı içerisinde birçok hizmet özelleştirilebilir, ancak adalet hizmetinin özel sektöre bırakılması düşünülemez. Bunun mutlaka devlet eli tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Yaklaşık iki yıl önce yaşadığımız darbeye teşebbüs süreci, yargının, özellikle ceza mahkemelerinin iş yükünü olağanüstü artırmıştır. Bu olağanüstü iş yüküne rağmen Balıkesir Adliyesi olarak davaları en kısa sürede sonuçlandırmak adına olağanüstü çaba sarf ettik ve halen sarf etmeye devam etmektedir.

YENİ UYGULAMALAR GELİYOR

1 Ocak 2019’dan sonra açılacak davaların ne kadar süre içerisinde sonuçlanabileceğine ilişkin dava açılan kişilere belge verilmesi uygulamasına geçilecektir. Böylece davaların sürüncemede kalmaması, belirtilen sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

ARAMIZA YENİ KATILANLARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Bu atama sürecinde adliyemizde görevli hakim ve savcıların yaklaşık üçte biri değişmiştir. Aramıza yeni katılan başta Başsavcımız olmak üzere meslektaşlarımıza yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni göreve başlayan meslektaşlarımızla daha önce olduğu gibi olumluluk içerisinde çalışacağımıza olan inancım tamdır. İki yıldır birlikte çalıştığımız Baro Başkanımız ile de önceki Baro Başkanımız gibi uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yine iyi niyetli ve anlayışlı yaklaşımları için Balıkesir Barosu avukatlarına da ayrıca teşekkür ederim. Aynı şekilde FETÖ soruşturmaları nedeniyle eksik kadroyla özveriyle çalışan tüm yargı mensuplarına da teşekkürlerimi sunuyorum.

HER ZAMAN DİMDİK AYAKTAYIZ

Devletin üç temel erkinden biri olan yargı, cumhuriyete yönelik saldırılar karşısında 15 Temmuz sürecinde olduğu gibi her zaman duyarlı ve dimdik ayakta olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim.”

****

Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay da yaptığı konuşmada meclis iradesine dayanan yönetim şeklinin değiştiğini belirterek yargıda yaşanan sorunların yargı reformuyla düzelebileceğini kaydetti. Kayabay şunları söyledi:

“Bugün yeni bir adli yıl açılışını hep birlikte yaparken ülkemizin geçirdiği sureci göz önüne alarak gerçek anlamıyla yepyeni bir adli yıl açılışı yapmaktayız. Meclis iradesine dayanan yönetim şeklinden ayrılarak yeni bir yönetim şekline geçmiş olduğumuz aşikardır. Bu geçişte yaşanan sorunların çözümü için acilen yargı reformuna gidilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 YARGININ GÜVENİLİR OLMASI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZLIKLA OLASIDIR

Özellikle kuvvetler ayrılığı ilkesinin, kuvvetler birliği olgusuna dönüşeceği durumlarda hukuk, devlet yönetiminde krizlerin aşılmasının tek yoludur. Yargının güvenilir olabilmesi, onun bağımsız ve tarafsız olması ile olasıdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında kendi yurttaşlarımızla birlikte dünya kamuoyuna da güvence verilmedikçe sorunların aşılabilmesinin mümkün olmadığı düşüncesindeyiz. Yargı bileşenlerinden hakim ve savcıların mesleğe kabulü ile başlayan, atama ve yer değiştirmelerinden, disiplin soruşturmalarına kadar uzanan geniş bir açının güven vermediği atmosferde, hukuk gelişip serpilemez.

 GELECEĞE İYİMSER BAKAMIYORUZ

Eğitim sistemi üzerinde yapılan deneme yanılma süreci, yüzden fazla hukuk fakültesinin yetersiz eğitimlerinin geleceği biçimlendirmesi olasılığı kaygı vericidir. Son kez YÖK tarafından alınan karar ile üniversite tercihlerinde hukuk fakültelerinin ilk 190 bin düzeyine indirgenmiş olması da geleceğe iyimser bakmayı güçleştirmektedir. Öncelikle belirtmeliyiz ki avukatlık mesleğinin yargı içindeki etkisinin giderek azaltılma çabalarına, giderek itibarsızlaştırılmasına yönelik çalışmaların, değişiklerin tamamen karşısındayız. İdare mahkemelerine atanacak Yargıçların hukukçu olması zorunluluğuna dair yüzde yirmilik oranı kaldıran, herhangi bir fakülteden mezun olan herkesin hakim olmasını yolunu açan, bakan yardımcılarının anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıda görev alabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeler avukatlık mesleğine ve yargıya doğrudan müdahale olgusunu doğurmaktadır. Avukatlar olarak tarihi süreçte, sıkıyönetimler, DGM'ler, özel yetkili mahkemeler, Sulh ceza hakimlikleri ve ohal sürecinden aldığımız derslerle hukuk ışığının toplumun her kesimi tarafından takip edilmesi gerektiğini bir daha vurguluyoruz.

 

YARGI MİLLETİNDİR KAMUSALDIR

Yargı milletindir, kamusaldır. Bu nedenle hiç kimsenin tekeline yada bir sınıfın üstünlüğüne bırakılamaz. Bizler üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Eşitliğin de, özgürlüğün de, kardeşliğin de demokrasinin de hukukun üstünlüğünden geçtiğinin bilinciyle tarihe not düşüyoruz; hukuk devleti yıkılırsa geriye kalana devlet denmez. Bu bilinçle yeni adli yılın tüm hukukçular için başarılı geçmesini, uzlaştırıcı bir hukuk anlayışı ile tüm sorunların çözümleneceğine olan inancımızı yenileyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

*****

 İKİNCİ İDARE MAHKEMESİ HİZMETE GİRDİ

Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Hastaoğlu da konuşmasında Balıkesir’de ikinci bir İdare Mahkemesi’nin bu yıl hizmete girdiğini söyledi. Hastaoğlu şunları kaydetti:“Balıkesir İdare Mahkemesi malumunuz üzere tek mahkemeydi ve iş yoğunluğu çok fazlaydı. Geçen sene 3 binin üzerinde karar verdik. 2 bin 700 civarında da gelen dosyamız oldu. Bunun üstesinden gelmeye çalıştık, çok yoğun çalıştık. Bu sene girişimlerimiz ve yetkililerin de katkılarıyla İkinci İdare Mahkememiz açıldı. Önümüzdeki yıl hem bizim adımıza daha rahat bir yıl olacağını hem dava açanlar adına kısa yargılamaların ve daha sağlıklı yargılamaların olacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Mahkememizin durumu her geçen yıl inşallah daha iyiye gidecek ve Balıkesir’de idari yargıya olan güveni daha da artıracağız. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bir de tabi kapasite problemi var. İnsanın da bir yere kadar kapasitesi var. Yeri geliyor hafta sonu çalışıyoruz, akşamları çalışıyoruz, iftardan sonra çalışıyoruz. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Meslektaşlarımızın da özellikle avukat olan meslektaşlarımızın da biraz bunu değerlendirerek acımasızca eleştirmemelerini istiyorum. Yeni Adli Yıl inşallah kazasız belasız bir yıl olur. Allah bizi geçen sene utandırmadı. İnşallah bu sene de utandırmaz. Hepinize başarılar diliyorum.”