CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin'in açıklaması şöyle:

“Her yüzyılın başında dünya tarihi savaşlarla şekillendirilmiştir. O yüzyıla ait tüm politikalar o yüzyılın başında masaya yatırılmıştır. Fransız Devrimi 18.yüzyılı Sanayi Devrimi 19. yüzyılı şekillendirirken 20.yüzyıl dünya savaşlarıyla başlamıştır.

5bin yıllık Dünya tarihinde savaşsız geçen yıl toplamı 230 yılla sınırlı kalmıştır.

21 yüzyıl, savaşların niteliğinin değiştiği, emperyalizmin ve çok uluslu sömürünün bilişimle entegrasyonu sonucu kitle iletişim araçlarının silah olarak kullanıldığı bir yüzyıl olarak inşa edilmektedir. Bu çağda yerinden yurdundan edilenler modern kavimler göçü sonucu ile dünyanın her coğrafyasına yayılmıştır. Savaşın ulusu yoktur. Dünyayı yöneten küresel sınıflar ve işbirlikçisi devlet başkanları savaşı kendi coğrafyasından uzak tutarak, küresel katliamlara karışarak dünyayı yeniden şekillendirmek istemektedir.

Amerika'nın özellikle Ortadoğu'da oynadığı rol ve yarattığı terörist örgütler, içinde yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunudur.

Savaş kimlik dinlemez.

En büyük mağdurlarının çocuklar ve kadınlar olduğu savaşlara karşı 21.yüzyıl dünyasında halkların yapacağı en büyük iş tüm savaş çığırtkanlıklarına rağmen bir arada durmak sömürüsüz bir dünyanın rüya olmadığını herkese göstermektir.

1 Eylül Dünya Barış Günü yalnızca bir günlük bir eylemsellikten ve sembolizmden kurtulmalı ve önümüzdeki yılları güvercin kanadıyla kuşatmalıdır.”