ÜLKE DÜŞMANLARININ YAPMAYŞA CESARET EDEMEDİĞİ OLAYLAR OLDU

CHP Milletvekili Ensar Aytekin yaptığı açıklamada şunları söyledi:“15 Temmuz hain darbe girişimi, devlet içerisine bir şekilde sızmış, sızmasına göz yumulmuş alçak terör örgütünün organize bir şekilde devlet yönetimine ve en önemlisi halka karşı harekete geçtiği bir gündür. Ülke düşmanlarının dahi yapmaya cesaret edemediği Meclisi bombalama eylemi, demokrasiye ve halkın iradesine yönelik en küstah eylemlerden biri olarak tarihe geçmiştir.  15 Temmuz, yalnızca iktidarı değil genel olarak halk iradesini hedef almıştır. Köprüler bombalanmış, asker ve polis karşı karşıya gelmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi kahramanlarını saygıyla anıyor, kalkışmayı gerçekleştirenleri bir kez daha lanetliyorum.

KHK’LERLE ÜLKE YÖNETİLİYOR

15 Temmuz kadar üzerine düşünülmesi gereken bir husus daha 20 Temmuz günü ilan edilen OHAL’in ülkeye yarattığı etkidir. 15 Temmuz girişimi demokrasiye vurulmuş bir hançerdir. Ancak 20 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de ağır bir sorumsuzluk, hukuksuzluk ve keyfiyet hali egemen olmuştur. 20 Temmuz’da başlayan KHK düzeni ile ülke yeni bir döneme girmiş, keyfi hukuk işlemleri ve liyakatsizlik ön plana çıkmıştır. Devlet kuralları ve hukuk yerine, yöneticilere biat eden görevlileriyle birlikte ülkede pamuk ipliğine bağlı olan demokrasi ciddi hasar görmüştür. Bu süreçte, OHAL keyfiyeti yanlış kararlara da sebep olmuştur. Düzenlemelerle ihlallerin giderilmesi beklenen bu keyfiyet, 9 Temmuz’dan itibaren de monokrasiye geçilmesiyle yeni bir hal almıştır. İçinde bulunduğumuz dönemin adı Monokrasi’dir.  Monokrasiden bu ülke halkına hayır gelmeyeceği de açıktır.

KHK İLE ÖLEN BİRİ GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

KHK’larda geldiğimiz son nokta ölmüş bir mühendisin Mersin’de bağlı bulunduğu kurumdan ihraç edilmesi olmuştur. Bu ve benzeri ciddiyetsiz tutumlar yüzünden, çok sayıda haksız ihraç yaşanmış, hiçbir şekilde terör örgütleriyle iltisaklı olmayan kişiler bağlı oldukları kurumlardan ihraç edilmiştir. Bu durumun yarattığı mağduriyetleri iktidar göz ardı etmemeli ve en kısa sürede gereken iade süreci hızla başlatılmalıdır.”