“Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” adlı projeyle 56 yerleşim merkezinde incelemeler yapıldı. Araştırmalar sırasında araçların çıkmadığı mekanlara eşeklerin üzerinde ulaşıldı.

GELENEKSEL YAPIDA KADIN ALGISI ORTAYA ÇIKACAK

TÜBİTAK desteğiyle “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” başlıklı projenin saha araştırmaları devam ediyor. Proje kapsamında Balıkesir’in sosyo-kültürel çeşitliliğini ifade edecek biçimde örnekler olarak seçilen 56 farklı yerleşim biriminde toplumsal cinsiyetin şekillenmesinde etkili olan geleneksel-kültürel süreçler, kadınların merkezde olduğu folklorik ürünler derinlemesine incelenerek geleneksel yapıdaki kadın algısı ortaya konulmuş olacak. 2017’de başlayan projenin 2019 Mart ayına kadar devam edeceği öğrenildi.

TÜBİTAK DESTEKLİYOR

TÜBİTAK destekli saha araştırması; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Aça tarafından yapıldı. İHA